Michael Jackson

Jag saknar ord. Varje gång jag bestämmer mig för att skriva om honom blir det tomt. Det är för mycket, han är för stor. Det finns inte tillräckligt med ord för att beskriva hur mycket han betyder för mig, vad han betydde för världen. Men en sak är säker; han är inte död. Hans musik ska leva vidare, hans minne ska leva vidare. Aldrig att minnet av honom som the King of Pop ska dö ut. Aldrig.
Vila i frid, Michael Joseph Jackson.

Born to Amuse, To Inspire, To Delight
Here One Day,
Gone One Night


RSS 2.0